24 de febr. 2009

LIDERATGE


No ia dubte , que el líder es imprescindible en la mojoria dels assumptes de la vida i encara més en política , pero adaptat al segle XXI . No crec en un lideratge basat en el culte a la personalitat d'un lider que mai no s'equivoca .
Des de sempre , se sap que un líder ha de tenir unas característiques mínimes basades en una personalitat forta , segur de si mateix i amb una prou empatia per saber convèncer als altres . Avui en dia , a més d'aquest perfil diguem-ne clàssic , cal que tingui habilitats per parlar amb públic i als mitjans de comunicació .
Peò un líder amb totes aquestes caracteristiques en el segle XXI ja no en té prou , la complexitat de la nostra societat i de la seva politica urgeix un model de lideratge basat en un líder que sàpiga treballar en equip . Per això , aquest líder també ha de ser capaç de reunir i triar els millors per fer l'equip . Un líder que no tingui un equip molt competent darrere que l'ajudi a resoldre els complexos problemes actuals realment ho te molt dificil per reexir . No espot enganyar a la ciutadania durant molt de temps com abans ; ara , gracies a la llibertat de premsa i sobretot a Internet , en poc temps es posen ràpidament al descobert las mancances dels lideratges
Per reunir un equip competent , el líder ha de tenir prou credibilitat i autoritat moral per covèncer que formi part de l¡equip les persones de mes alta vàlua i compètencia que comparteixen els mateixos objectius . Vet aqui un dels problemes més dificils de resoldre ; malgrat que en teoria cada dia hi ha més gent amb estudis i competent , en la politica catalana i en general sembla que això no es manifesti . Ans el contrari , la mediocritat semla imperar en els lideratges de molts partits .
El problema rau en el fet que en la política actual , els equips es formen per interessos particulars , els lideratges se sustenten en el mercadeig de quotes de poder a canvi de fidelitat absoluta . el fet d'aconseguir el lideratge d'un determonat grup per la via del "reglament" , prescindint de tota ètica i marginant a tot aquell que pose en dubte el lideratge , porta necessariament al fracàs , amb la corresponen perdua de suport electoral .
Per trancar aquesta conjuntura , cal que el lideratge estigui basat en un líder que , a part de reunir el que abans s'ha explicat , tingui una visió clara del que vol aconseguir . La convicció d'aquesta visió ha de ser tan forta que , juntament amb l'entitat moral i competent del líder , fa que la gent el segueixi malgrat que no expliqui com ho aconseguirà .
Per poder realitzar amb èxit un bon govern , cal un lideratge basat en el que abans s'ha dit . Aquest lideratge ha de fer de catalitzador del suport per mes llibertat i participacio ciutadana que es troba difuminat en la ciutadania per tal de que reaccioni amb força cap a la direcció correcte .

14 de febr. 2009

CURIOSITATS LINGÜÍSTIQUES

QUI PER ELS SEUS ORIGENS PERD LA SEVA IDENTITAT.
LA LLENGUA DIU MOLT DE NOSALTRES:

Ells diuen 'perro viejo' i 'mosquita muerta' allà on nosaltres diem 'gat vell' i 'gata maula'.

La sort màxima de la rifa és un masculi 'el gordo', alla, i un femeni, 'la grossa', aqui.

De la dona de Sant Josep els espanyols destaquen que sigui 'Virgen' i nosaltres que sigui 'Mare de Deú

Ells paguen ' impuestos ' , que ve d''imponer ', i nosaltres ' contribucions ' que ve de ' contribuir '

Els espanyols desvergonyits ho són del tot , no tene gens ni mica de vergonya, ja que són uns ' sinverguenzas ' , mentre que els corresponents catalans, són , només, uns ' poquavergonyes'

Com a mesura preventiva o deslliuradora, ells toquen ' madera' quan nosaltres toquem ' ferro '

Allà celebren cada any les ' Navidades ' mentre que aqui amb un sol ' Nadal ' anual ja en tenim prou , com en tenim prou també amb un ' bon dia ' i una ' bona nit ' cada vint-i-quatre hores, enfront dels seus, múltiples ' buenos dias ' i ' buenas noches ' diaris

Allà diuen ' ¡ oiga ! ' quan aqui filem mes prim amb un ' escolti! '.

Dels ous de gallina que no són blancs, ells en diuen ' morenos ' i nosatres ' rossos ' , colors que s'oposen habitualment parlant dels cabells de les persones.

Dels genitals femenins , allà en diuen vulgarment ' almeja ' i aqui ' figa ', mots que deignen dues realitats tan diferents com és un mol-lusc salat, aspre , dur , grisenc i difícil d'obrir , en un cas , i , en l'altre, un fruit dolç , sucos , tou , rogenc i de tacte agradable i fàcil.

Mentre ells ' hablan ' -i fan!- aqui ' enraonem ' ,és adir , fem anar la raó , sense exit , tanmateix.

Allà per ensenyar alguna cosa a algú ' adiestran ' i aqui ' ensinistrem '. Més enllà dels conceptes polítics actuals , els uns basen l'ensenyament sobre la ' destra ' (dreta) i els altres sobre la ' sinistra ' (esquerra).....

Tota una concepció del món, doncs , s'endivina rere cada mot d'una llengua, perquè la llengua és l'expressió d'un comportament col-lectiu , d'una psicologia nacional , diferent , no pas millor o pitjor que altres . No es tracta, en conseqüencia , de traduir només , sinó d'entendre . Per això. tots els qui han canviat de llengua a casa , al carrer , a la feina , no unicament canvien de llengua . També canvien de punt de vista.

11 de febr. 2009

L'ESSENCIA DE REAGRUPAMENT

Reagrupament apareix al panorama politic a partir de la perdua d'identitat de la nostra força politica, ERC, perdua d'identitat que es fa palesa a partir del segon tripartit. El primer tripartit tenia ambició nacional , cosa que en el segon la nostra formació la va perdre per tal de subjectar-se a la cadira de mala manera.

Explicat aixó de forma breu i concisa, podriem allagar-ho més pero avorrir als lectors, explico aixo perque, reagrupatsmontroig, de forma directa o indirecta vol fer veure al poble que hi ha un altre manera de governar també en els ambits locals, no nomes a la Generalitat, sino com be comenta el company al post "Mont-roig és Catalunya" ho podem extendre a tots els pobles de Catalunya. Començant per la politica local es pot arribar a fer una Catalunya lliure, que basicament es el que representava ERC, ( ull que dic representava ) perque ara mateix d'aixo no es recorda ningu.

Hi ha accions de govern que no podem permetre que ERC en sugui complice, Ajuntament , Casa de cultura, carrers i plaçes, estat de les urbanitzacions, etc... aqui es on entrem el reagrupats per fer veure primer als nostres afiliats i despres a la resta de la gent que no podem dir que si a tot, no podem pasar pel tubo com si fossim asses.

Aquesta forma d'actuar es l'essencia de reagrupament, explicar a la gent que un altre poble es posible si governes ERC, en la forma de Republicanisme, Coherencia, i sobertot en seny.

Reagrupatsmontroig, el bloc, no apreix per criticar si la veina del tercer no ha fet aixo alló, aixo si ho voleu fer, ho podeu fer en un bar o en una plaça, pero la nostra idea de fer politica, reagupament s'ha de bassar en fets, i fets provats, escrit a la revista ressó, actes de plens de l'ajuntament, etc... no podem entar en coses del passat, el passat ja està escrit, Raegrupament vol esciure el el futur, un futur que siens hi possem pot esser molt millor que el que tenim fins ara, per tan sisplau regrupats mostren les nostres millors cartes i deixem el passat on esta, no volem arreglar el passar, volem escriure el futur de Mont-roig amb majúscules.

6 de febr. 2009

Les vaques porten esquella i la merda fa pudor!


Ja n'hi ha prou! La població rural de Catalunya està patint una amenaça!Des de fa segles les campanes dels pobles toquen cada hora, les vaques, les ovelles i els cavalls porten esquelles al coll, els galls canten a la matinada i la merda fa pudor (com no pot ser d'altra manera).Darrerament hi ha hagut un gran augment de població urbanita "post moderna" que fa turisme rural per "respirar aire fresc" i "viure la natura". Això no hauria de ser un problema si no fos perquè alguns d'ells, Ajuntaments i constructores estan posant en perill la tasca dels pagesos i ramaders. Es veu que les esquelles i les campanes "molesten", els galls "criden" massa i els tractors "destorben" a la carretera, i segons algun Ajuntament no es cumpleixen alguna norma que s'han tret de la màniga.Serà certa la dita tan nostrada "de fora vingueren que de casa ens tregueren"?No hi ha cap problema en compartir el món rural, el que cal és respectar-lo com es mereix.A Catalunya tenim la sort que hi ha gent que pot viure encara de l'agricultura i ramaderia, una tasca que, de moment, no fa fums ni cal posar límits de velocitat a les vaques perquè pasturin.La muntanya no és Port Aventura! És real i és de veritat! Ajudem tots plegats perquè segueixi sent així.

4 de febr. 2009

REAL O FICTICI ?


La modificació de les "ordenances fiscals" per l'exercici 2009 varen ser aprovades per l'equip de govern municipal de Mont-roig del Camp en un "ple extraordinari" , celebrat el pasat dia quatre de novembre de 2008 , amb un augment del 4.5 % per la majoria de les taxes municipals , que com consta en acta es l'IPC previst per l'any 2008
A Catalunya s'ha tancat l'any 2008 amb un increment del IPC (índex de preus al consum) del 1.6 %.
Amb dues excepcions , com son la taxa de l'aigua , que s'augmenta un 6.8 % , i la taxa de recollida de residus a mes de la neteja viaria que s'augmenta en un 15 %
En quant al subministrament de l'aigua podem considerar un augment raonable , ia que no pujava de preu des de l'any 2004 , i tenint amb compte el augment del IPC dels últims anys , queda encara per sota del seu preu real de cost.
Tot i aixo , amb una bona revisió de la xarxa municipal , i posant al dia els sistemas de contadors i connecxions per evitar el frau , es recaptaria mes i es cobriria tot el servei.
Capítol apart mereix el tema de la recollida de residus i neteja viaria , que s'augmenta en un 15 % , amb l'agrujant , que segons consta en acta tan sols es cobreix el 70 % del cost del servei , lo que significa que en el propers exercicis s'augmentarà el 30 % restan per tal de cobrir el cost total del servei , igualment també consta en acta , que en l'exercici actual el 30 % que falta el posaria l'ajuntament de les arques municipals.
Saben que el pressupost municipal ordinari , nomes es pot cobrir amb ingressos ordinaris , caldrà necessariament una reducció d'altres despeses ordinàries , com poden ser , festes , subvencions , etc....
Estem totalment d'acord amb el soterrament de contenidors , i amb la recollida selectiva , dons es positiu per l'imatge del nostre municipi , i pel tema d'olors i sanitat dels nostres carerrs i plaçes .
El que ia no queda tan clar , es si era prudent fer una inversio tan quantiosa pel tema de la neteja viaria , els nostres carrers estan fets un desastre i el treball de la maquina d'escombrar no llueix , ans al contrari deteriora encara mes , ( si això es possible ) , la pavimentació del nostres carrers.
Tot i tenint molt clar , que pel fet de la crisi econòmica no es pot deixar d'invertir en millores al servei del ciutada , estem convençuts de que el que s'ha de fer es buscar la formula de millora dels serveis , sense que o paguin tot els ciutadans , en una situació com l'actual , es evident que si es fes un bon pla d'AUSTERITAT , identificant i reduin totes aquelles partides on es possible estalviar , es podria mantenir i millorar la qualitat del serveis , sense necessitat de fer rascar la butxaca als convilatants .
Aquesta es la tasca d'un bon govern , fer grans despeses e inversions amb l'abundancia o sap fer tothom , el mèrit es donar els serveis necessaris i de qualitat quan manquen diners sense garregar-ho tot a les taxes.

ORIOL JUNQUERAS, SÍ .


L'elecció d'Oriol Junqueras com a candidat d'ERC ha estat una gran notícia. Pels independentistes, pels independents que creuen que ens mereixem un altre país, un altre poble i pels que reclamavem un canvi de rumb a ERC.

L'Oriol ha estat un exemple per molts de nosaltres els darrers temps: Un exemple de compromís, d'idees clares, de seny i sensatesa, d'inteligència política.

Fundador de Sobirania i Progrés, Oriol Junqueras i Vies (11 d'abril de 1969) és llicenciat en Història Moderna i Contemporània i doctor en Història del Pensament Econòmic per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva tesi portà per títol "Economia i pensament econòmic a la Catalunya de l'alta edat moderna" i analitzava el naixement del pensament econòmic modern en el Mediterrani occidental establint els paral·lelismes oportuns amb el pensament anglès i castellà de les primeres dècades del segle XVII.
Actualment és professor associat al departament d'història moderna i contemporània de la UAB. Ha col·laborat en diferents mitjans de comunicació, com ara en els programes "En Guàrdia" i "El nas de Cleòpatra" de Catalunya Ràdio, en els programes "Minoria absoluta" i "Tu Diràs" de RAC 1 i en el programa "El favorit" de TV3.
Ha treballat com a guionista i assessor en sèries documentals de televisió, com "Els Maquis". "La guerra silenciada" o "Conviure amb el risc", entre altres.
És autor de nombrosos llibres: "Els catalans i Cuba", "La presó model de Barcelona", "La batalla de l'Ebre", "Manel Girona", el "Banc de Barcelona" i el "Canal d'Urgell", etc.
És promotor de la plataforma Sobirania i Progrés. Des del 16 d'abril de 2008, just un any després que s'estrenés a la xarxa el diari digital directe!cat, va agafar el relleu de Joan Camp en la direcció d'aquest mitjà electrònic d'informació i actualitat.
El 26 de gener de 2009 l'executiva d'Esquerra Republicana de Catalunya ratifica la seva candidatura com a cap de llista del partit per a les eleccions europees de 2009, previstes pel mes de juny. Tot i ser regidor d'ERC a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) integra les llistes com a independent

MOCIÓ PER LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL DRET DE DECIDIR A TENIR UN ESTAT PROPI DEL POBLE CATALÀ


En un món globalitzat com l’actual, la nació catalana travessa una cruïlla històrica difícil i a la vegada decisiva. Trenta anys després de la recuperació de les nostres pròpies institucions d'autogovern, aquest, per bé que limitat, ha suposat un important avenç en el benestar de la societat catalana, en l'aprofundiment i en la seva adaptació a les demandes socials, econòmiques i culturals que se’ns han plantejat durant aquests temps.

Amb tot, el manteniment i la contínua millora del nostre país com un model de societat avançada i moderna, competitiva i capdavantera en la transmissió de valors cívics i socials progressistes necessiten assolir nous objectius i requereixen de nous instruments que no permeten l’actual marc constitucional espanyol. També és imprescindible una capacitat política que tampoc no està a la disposició de la classe política catalana a causa de la manca de sobirania amb què l’Estat Espanyol ha dotat a les autonomies.

Els reptes per a la continuïtat d'una nació moderna i pròspera en l’era de la globalització només podran ser superats si es desenvolupen polítiques ambicioses en el benestar social, en les infraestructures i els transports, en l’educació, en la recerca, en la societat del coneixement, en l'economia, en la indústria i en tots els àmbits que l’evolució futura demandi.

Aquestes polítiques ambicioses no són factibles sense un marc polític i jurídic adequat. L’actual marc, amb serioses limitacions que les recents reformes estatutàries han posat al descobert, agreujat per l’històric i persistent espoli fiscal al qual estem sotmesos, no podrà resoldre el nou finançament i farà del tot impossible la realització d’aquestes polítiques ambicioses i les inversions necessàries que es requereixen per fer front als reptes de la globalització amb garanties d’èxit.

Tot això, juntament amb les constants i sistemàtiques retallades de les nostres competències d'autogovern i els reiterats atacs contra la nostra llengua i cultura, posen en perill la nostra mateixa supervivència com a nació; més si tenim en compte que a Europa o es disposa d' un Estat propi o no s'hi compta.

Davant de tot això i en el context en el què ens trobem ara, el conjunt de la classe política i els sectors socials del nostre país hauríem de reflexionar molt seriosament sobre quin és el futur ens espera si no posseïm un Estat propi.

Ha arribat el moment que els catalans i catalanes decidim el nostre futur. És el moment d'apostar amb decisió per esdevenir una nació sobirana plenament reconeguda en el context internacional i poder desplegar totes les nostres capacitats col·lectives.

El dret a decidir és un dret democràtic i cívic que cal que totes les institucions sorgides de la voluntat popular pregonin i defensin. Més encara quan exercir aquest dret és la manera que avui disposem els catalans i les catalanes per encarar el nostre futur amb garanties de progrés i cohesió social. Progrés i cohesió social necessaris íntimament lligats a una llibertat i capacitat més grans del país per decidir les pròpies polítiques.

En els darrers mesos ha anat consolidant-se una iniciativa sorgida de la societat civil: Deu mil a Brussel·les per l'Autodeterminació de la nació catalana (Deumil.cat); l'objectiu de la qual és que milers de catalans i catalanes es manifestin el proper 7 de març pels carrers de Brussel·les -capital de les institucions europees- sota el crit de "Volem l'Estat propi!" en defensa i reclamant l'autodeterminació del nostre poble.

Deu mil a Brussel·les per l'Autodeterminació de la nació catalana pretén aconseguir que l'autodeterminació del nostre poble figuri en l'agenda internacional, especialment l’europea, i que els partits polítics nacionals es declarin compromesos amb aquest dret i a treballar per a garantir-ne l’exercici.

La iniciativa de la marxa a Brussel·les és de caràcter transversal i està totalment oberta al ciutadà individual, com també a les associacions que conformen la nostra societat civil, especialment les plataformes que en els darrers temps han estat protagonistes de les mobilitzacions més grans en resposta a les agressions contra les nostres llibertats i que reclamen el dret a decidir. També es dirigeix als sectors professionals i agents socials, empresarials i sindicals que entenen que la defensa dels seus sectors i interessos va íntimament lligada a una major capacitat del país per decidir les pròpies polítiques. I, sobretot, va dirigida al ciutadà català que, cansat que no se l’escolti, vol manifestar amb la seva pròpia veu a Europa, i al món, la nostra voluntat de ser una nació lliure.

Deumil.cat no està sotmès a cap sigla política específica i vol treballar obertament, mantenint l'autonomia de les persones, organitzacions i plataformes que persegueixin el mateix objectiu: l'autodeterminació de la nació catalana.

L'èxit de la iniciativa constituirà una oportunitat d'or per rellançar internacionalment el nostre dret a decidir. La marxa a Brussel·les servirà perquè el món, i Europa en particular, ens vegin als catalans i catalanes com una nació compromesa amb els valors cívics i democràtics. Constituirà una mostra de la nostra forma de ser, amb la presència i participació de la nostra cultura popular i una porta oberta als valors democràtics, cívics i solidaris que empeny la marxa a Brussel·les, mostrant la nostra inequívoca voluntat europeista des de fa generacions i la nostra determinació de participar en la construcció de la unitat europea com a catalans.
PER TOT AIXÒ, els regidors i les regidores del/s grup/s ________________________________________ PROPOSEM al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:

1.- Adhesió del Ple de la Corporació Municipal als objectius de la manifestació ciutadana que recorrerà pels carrers de Brussel·les el proper 7 de març. Objectius que no són altres que aconseguir posar el dret de decidir a tenir un Estat propi del poble català en l'agenda internacional i en la centralitat del debat polític català, per tal que la nostra classe política es comprometi a treballar per a garantir el seu exercici.

2.- Comprometre's aquest Ple de l'Ajuntament a fomentar dinàmiques que ajudin a fer conèixer internacionalment la reivindicació del dret de decidir a tenir un Estat propi català. Impulsant contactes institucionals internacionals amb autoritats locals d'Europa i del món en general.

3.- Comunicar aquests acords a l'organització de la manifestació ciutadana a Brussel·les Deumil.cat; al Consell Comarcal; a la Diputació provincial; al Parlament i Govern. Així com al Parlament i Comissió europees.


________________, a __ de _______________ de 2009